فروشگاه تجهیزخودروثمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آی سی انژکتور ها

مولتی آی سی A2C8350

آی سی انژکتور ها

آی سی سوزن انژکتور ها :
درایور A2C8350 Siemens مورد استفاده در ایسیو های زیمنس اورجینال اصلی 

مولتی آی سی A2C8350
قسمتی از این آی سی و پایه‌های آن به سوزن انژکتور ها مربوط است هرگاه یک یا چند سوزن انژکتور کار نکند یا قطع نکند یا پاشش نداشته باشد یا پاشش همزمان داشته باشد احتمال

خرابی این آی سی وجود دارد و باید این آی سی چک شود.

سوزنهای انژکتور برق مثبت ۱۲ مشترک دریافت می نمایند و هر کدام یک پالس منفی جدا از ایسیو و از طریق این آیسی دریافت می‌کنند سوزنهای انژکتور دو پایه هستند یک پایه مثبت

۱۲:۰۱ پایه منفی که دائم قطع و وصل می گردد برای پاشش سوزن ها از ایسیو پالس دریافت می‌کنند توجه داشته باشید اگر خودرویی می زد یا درست گاز نمی خورد و حالت تک کار

کردن داشت احتمال خرابی سوزن ها وجود دارد.

روش های عیب یابی :
ابتدا دیاگ تجهیز خودرو ثمین را به خودرو وصل می کنیم و به منوی کد خطاها می رویم تا ببینیم کد خطا های ثبت شده مربوط به کدام یک از سوزن ها است سپس خطا را پاک می کنیم

اگر خطای ثبت شده پاک نشد ابتدا او هم سوزن را چکمیکنیم کمی در حدود ۱۴ الی ۱۶ باید داشته باشد اگر درست بود سوزن را با انژکتورشوی چک میکنیم که آیا پاشش دارد یا نه اگر

سالم بود سوکت انژکتور را از نظر سولفات بودن چک میکنیم اگر سالم بود برق مثبت ۱۲ ولت را چک مینماییم اگر برق مثبت ۱۲ ولت در جریان بود منفی دریافتی را که حالت قطع و وصل

می باشد چک می نماییم اگر هر یک از پایه های مثبت یا منفی دریافتی وجود نداشتند مدار را تا ایسیو چک می نماییم اگر مدار سالم بود با تعویض ایسیو سال مربوط به همان خودروی

مورد نظر از سالم یا خراب بودن ایسیو اطمینان حاصل می کنیم اگر با تعویض ایسیو منفی دریافتی یا خطای ثبت شده برطرف شد و سی سیو و آی سی انژکتور سوزن مورد نظر دچار

مشکل است برای عیب یابی ایسیو و مدارات ایسیو باید نقشه برد ایسیو در دسترس باشد تا در یا بین کدام یک از سوزن های انژکتور به کدام یک از پایه های آی سی وصل هستند

امکان وصل بودن یا قطع بودن مدار از سوکت انژکتور یا کانکتور ایسیو یا پایه های آی سی سوزن انژکتور وجود دارد اگر مدار و صل بود عیب از آی سی می باشد و باید تعویض گردد

برداشتن آی سی از روی برد ایسیو و گذاشتن آن روی برد به دقت زیاد و مهارت فراوانی نیاز دارد تا موقع برداشتن آی سی از روی برد به ایسیو آسیبی وارد نشود و جای پایه‌های آی سی

با پایه های آی سی کنده نشود برای گذاشتن آی سی نیز باید دقت لازم را اعمال کنیم تا آی سی به درستی بر جای خود گذاشته و اگر آیسی درست لحیم‌کاری نشود و در جای خود

قرار نگیرد و اگر پایه های آی سی به هم وصل شوند امکان آسیب دیدن و برطرف نشدن خطا وجود دارد.

محل قرارگیری آی سی انژکتورها :

محل قرارگیری آی سی انژکتورها :

محل قرارگیری آی سی انژکتورها :

این آی سی دارای ۶۴ پایه می باشد که پایه کف به برد ایسیو لحیم کاری شده است. شما میتوانید این آی سی را به صورت اورجینال و اصلی از فروشگاه اینترنتی تجهیز خودرو ثمین تهیه کنید.

0
دیدگاه‌های نوشته