فروشگاه تجهیزخودروثمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعمیرات ایسیو زیمنس

آی سی درایور انژکتور، رله اول و دوم، فن ها، کنیستر، گرمکن سنسور اکسیژن و کولر 40055 کروز

تعمیرات ایسیو زیمنس

اجزای تشکیل دهنده ایسیو زیمنس
سنسور دور موتور
سنسور موقعیت میل سوپاپ
سنسور دریچه گاز
سنسور ناک
سنسور دمای آب
سنسور اکسیژن
سنسور کیلومتر
کوئل دوبل زیمنس
رله دوبل
وایر شمع
پمپ بنزین
فیلتر بنزین
تعمیرات ایسیو و آشنایی با ای سی های زیمنس
ایسیو زیمنس تک سوز و بایفیول

ایسیو زیمنس تک سوز و بایفیول

ای سی های لحیم شده روی برد شامل موارد زیر میباشد :

آی سی چراغ چک
ای سی رله ۱و۲
ای سی عیب یاب و کانکتور عیب یاب
ای سی سنسور دور موتور
اجزای تشکیل دهندۀ این مجموعه عبارتند از :
ECU
سنسور دور موتور موقعیت میل لنگ
سنسور موقعیت میل سوپاپ
سنسور موقعیت دریچۀ گاز
سنسورضربه
سنسور دمای آب
سنسوراکسیژن
سنسور سرعت خودرو
لامپ هشداردهندۀ چراغ چک
ویژگی های سیستم انژکتوری با ایسیو زیمنس SIEMENS 
دارای سیستم جرقه یا دو کوئل می باشد.
ترتیب احتراق ۲-۳-۴-۱ می باشد.
هر انژکتور به صورت جداگانه کنترل می شود.
سنسور تعیین موقعیت میل بادامک ( میل سوپاپ ) دارد.
از نوع پاشش چند نقطه ای است.
واحد کنترل الکترونیک (ECU)
ECU نقش مغز کنترل کنندۀ کار موتور را ایفا می نماید و می توان گفت این قطعه یک میکرو کامپیوتر است که با توجه به پارامترهای دریافتی متعدد زمان دقیق جرقه (مقدار آوانس و ریتارد) و مقدار پاشش سوخت انژکتورها را تنظیم می کند.
این پارامترها عبارتند از :
دور موتور (سنسور دور موتور TDC ) و موقعیت زاویۀ میل لنگ ( سنسور موقعیت میل سوپاپ )
فشار هوای ورودی ( توسط سنسور فشار MAP )
وضعیت دریچۀ گاز ( توسط سنسور وضعیت دریچۀ گاز)
دمای موتور ( توسط سنسور دمای مایع خنک کنندۀ آب)
دمای هوای ورودی به سیلندرها ( توسط سنسور دمای هوا)
سرعت خودرو دمای موتور ( توسط سنسور خودرو)
میزان اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز ( توسط سنسور اکسیژن)
کوبش موتور (توسط سنسور ضربه )
سیستم تهویه مطبوع
ولتاژ باتری ( توسط دینام )
با توجه به اطلاعات داده شده ECU موارد زیر را کنترل می کند :
آوانس جرقه و زمان شارژ کوئل
تنظیم بودن دور آرام با توجه به دمای موتور ، هنگام ایستادن خودرو ، و ولتاژ باتری ، و استفاده از سیستم تهویه مطبوع
میزان پاشش سوخت متناسب با مدت زمان بازبودن انژکتورها
تنظیم دور آرام ( توسط استُپر موتور )
پمپ سوخت
بازیافت بخارات بنزین ( توسط شیر برقی کُنیستر )
قطع پاشش سوخت و کاهش سرعت خودرو در سرعتهای بیش از حد مجاز
قطع سیستم تهویه مطبوع
دورسنج
لامپ هشداردهندۀ عیب یاب ( چراغ چک )
المنت گرم کنندۀ سنسور اکسیژن 
همچنین ایسیو ECU فعالیت زیر را تحت کنترل دارد :
عیب یابی همراه یا به حافظه سپردن معایب هنگام عیب یابی با ابزار عیب یابECU   اطلاعات ارسالی از سنسورها را جمع آوری می کند، و اطلاعاتی
که سنسورها به آن ارسال می کنند قبلاً برنامه نویسی یا تعریف می شود ، و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آنها براساس دستورهایی که در برنامه
تعریف شده و قرار داده شده است ، دستورهای لازم را به عملگرها می دهد. با استارت زدن خودرو اجرای برنامۀ موجود در آن شروع می شود.
در واقع ECU یک میکرو کنترلر می باشد.
سنسورها
ابزارهای اطلاع رسانی وضعیت های مختلف موتور می باشند که تمام اطلاعات مورد نیاز ECU و راننده را برای عملکرد مناسب موتور و هدایت مطلوب خودرو در شرایط مختلف در اختیار آنها می گذارند.
در خودرو های متفاوت بر حسب نوع سیستم کنترلی به کار رفته، از تعداد متفاوتی از این سنسورها استفاده می شود. در ادامه به تعدادی از آنها که در بیشتر خودروهای تولید شرکت های خودروسازی داخلی استفاده شده اند اشاره می نماییم.
سنسور دور موتور
سنسور سرعت خودرو
سنسور موقعیت دریچۀ گاز
سنسور فشار هوای ورودی
سنسور دمای هوای ورودی
سنسور دمای مایع خنک کنندۀ موتور
سنسور اکسیژن
سنسور ضربه
سنسور موقعیت میل سوپاپ
عملگرها
اجزایی از سیستم سوخت رسانی می باشند که دستورها و فرمان های ارسالی از ECU برای روشن کردن و روشن نگه داشتن و تنظیم حداکثر موتور
برای حالت های مختلف کار آن در سیستم را اعمال می نمایند. این عملگرها عبارتند از:
موتور مرحله ای
انژکتورها
شیر برقی کنیستر
کوئل دوبل
پمپ سوخت
رلۀ دوبل
لامپ هشداردهندۀ عیب یاب سیستم انژکتورها ( چراغ عیب یاب ، چراغ چک) 
اجزای دیگر سوخت رسانی عبارتند از :
سوئیچ اینرسی
مبدل کاتالیزوری
ریل سوخت
رگلاتور فشار سوخت
سنسور دور موتور (engine  speed  sensor  )
این سنسور بر روی پوستۀ گیربکس قرار دارد و اطلاعات مربوط به میزان دور موتور موقعیت TDC  ( نقطه مرگ بالای سیلندر یک و چهار ) را اندازه گیری
می کند و به واحد کنترل الکترونیک ( ECU ) ارسال می کند.
وظایف این سنسور عبارتند از :
تشخیص نقطه مرگ بالا (TDC) یا همان محاسبۀ زمان جرقه زنی
محاسبۀ دور موتور
تنظیم دور آرام
تنظیم آوانس جرقه
محل قرار گیری 
این سنسور روی پوستۀ گیربکس بالای سر چرخ دندۀ فلایویل نصب شده است
ساختار داخلی :
این سنسور تشکیل شده از :
آهن ربا
قاب ( محفظه )
محفظۀ موتور
هستۀ آهنی نرم که توسط سیم پیچ احاطه شده
سیم پیچ
حلقۀ دندانه دار ( فلایویل )
نحوۀ عملکرد این سنسور
محیط فلایویل به ۶۰ قسمت مساوی تقسیم می شود ، و غیر از دو بخش پشت سر هم آن ، بقیه دارای دندانه می باشند ، یعنی ۵۸ دندانه دارد.
سنسور از نوع القابی است که دارای یک هستۀ مغناطیسی و یک سیم پیچ می باشد. عبور هر دندانۀ فلایویل از مقابل سنسور بر میدان مغناطیسی
سنسور از لحاظ مقدار و جهت تأثیر می کند و باعث القاء ولتاژی در سیم پیچ آن می شود، که به شکل یک سیگنال به ECU ارسال می گردد.
اما زمانی که به جای دو دندانۀ خالی از مقابل سنسور عبور می کند هیچ سیگنالی فرستاده نمی شود و ECU با توجه به این اطلاعات موارد زیر را انجام می دهد :
هرگونه حرکت میل لنگ ( موتور ) چه به وسیلۀ درگیری دندۀ فلایویل با دندۀ استارت و چه از طریق هل دادن خودرو را به ECU گزارش می کند. به این
ترتیب در صورت سوختن این سنسور خودرو به هیچ شکل روشن نمی شود. زیرا هیچ اطلاعاتی مبنی بر حرکت میل لنگ دریافت نمی کند و در نتیجه
اجازۀ زدن جرقه و پاشش سوخت در هیچ سیلندری را نمی دهد. ( در خودروهای با ECU زیمنس اگر این سنسور خراب شود خودرو روشن می شود
ولی باید چند بار استارت زد. یا وقتی خودرو روشن می شود گاز نمی خورد ، یا به سختی گاز می خورد. )
کنترل کار موتور برای کار ECU و ارسال به نمایش دهندۀ دورسنج آمپرها برای اطلاع راننده
شناسایی موقعیت زاویه ای میل لنگ و اعلام نقطۀ مرگ بالا به ECU برای تنظیم زمان مناسب تزریق سوخت به انژکتورها و ایجاد جرقه در موتور : یعنی
استارت صحیح و روشن شدن مناسب موتور
تنظیم آوانس جرقه متناسب با تغییر دور موتور
عیب های سنسور دور موتور
عیب هایی که در صورت خرابی قطعه در موتور به وجود می آیند عبارتند از :
در صورت خرابی سنسور دور موتور یا شکستن نوک سنسور قطعی در سیم پیچ و نرسیدن سیگنال اطلاعات به ECU زیمنس ، خودرو به راحتی روشن
نخواهد شد. ( شکستن نوک سنسور اغلب به خاطر شکسته شدن فنرهای صفحه کلاچ و برخورد آنها به نوک سنسور اتفاق می افتد. 
حتی امکان روشن نشدن خودرو وجود دارد. در خودرو های دیگر با ECU غیر از زیمنس ، خودرو به هیچ عنوان روشن نخواهد شد. در خودروهای با ECU
زیمنس اگر سنسور دور موتور خراب شود سنسور میل بادامک سنسور کمکی محسوب می شود، و اگر سنسور را دور موتور خراب شود سنسور میل
بادامک شناسایی و محاسبۀ زمان و پاداشش و جرقه زنی را به ECU اطلاع می دهد
در صورتی که سنسور با روغن و گریس و براده های آهن آلوده شود ، ممکن است خودرو در دور آرام بد کار کند. زیرا آلودگی نوک سنسور باعث می
شود اطلاعات غلط به ECU داده شود و موتور در دورهای مختلف بد کار خواهد کرد
در صورتی که عقربۀ دور موتور به طور غیر معمول حرکت کند ( بالا و پایین برود )، یا خودرو دچار کُپ کردن ( cut off ) بی موقع شود ، می تواند ناشی از کارکرد نادرست این سنسور باشد
هرگاه دور موتور خودرویی بالا بود و نوسانات دور موتور را در پی داشت، اگر پس از بررسی سنسور دریچۀ گاز و استپر موتور و برنامه ECU و غیره، مشکل برطرف نشد، باید سنسور دور موتور چک و بررسی شود.
در صورتی که در خودرو عیب های گفته شده به وجود آمد باید به نکات زیر برای عیب یابی سنسور دور موتور توجه کامل نمایید.
تست به وسیلۀ دستگاه دیاگ
اگر عیب های گفته شده در خودرویی به وجود آمد، و چراغ چک روشن بود، ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل می کنیم و روی گزینۀ سایپا و سپس
گزینۀ پراید و روی گزینۀ زیمنس کلیک می کنیم، و وارد منوی خطاها می شویم. کد خطاها را چک و بررسی می کنیم. اگر خطابی در مورد سنسور دور
موتور ثبت شده بود، وارد منوی پاک کردن کد خطاها می شویم و خطاهای ثبت شده را پاک می کنیم. سپس خودرو را روشن می کنیم و به خودرو گاز
می دهیم. سپس کد خطاها را چک می کنیم. اگر خطایی در مورد سنسور دور موتور ثبت شده بود و به طور دائم بود روش های زیر را چک می کنیم.
ابتدا سنسور را تعویض می نماییم. اگر عیب برطرف نشد روش های گفته شدۀ زیر را چک و بررسی می کنیم.
روش تست سنسور دور موتور به وسیلۀ اُهم متر
ابتدا سوکت سنسور را از دسته سیم اصلی جدا می کنیم. یک سر پروب اُهم متر را به پایۀ یک ،  وسر دیگر آن را به پایۀ دوی سوکت سنسور اتصال
می دهیم. مقدار مقاومت دو سر سیم پیچ سنسور باید حدود Ω۳۰۰ الی Ω۴۰۰  باشد ، در غیر این صورت سنسور خراب می باشد و باید تعویض گردد.
روش تست سنسور دور موتور به وسیلۀ ولت سنج
ابتدا سوکت سنسور را از دسته سیم اصلی جدا می کنیم، و ولت متر را در حالت AC قرار می دهیم. یک سر پروب ولت متر را به پایۀ یک و سر دیگر را
به پایۀ دوی سوکت سنسور اتصال می دهیم. سپس خودرو را استارت می زنیم. در حین استارت زدن ولتاژ خروجی را چک می کنیم. ولت متر باید
ولتاژی که در حدود ۵ ,۲ تا ۵ ولت به ما نشان می دهد. در غیر این صورت سنسور خراب می باشد و باید تعویض گردد.
توجه :
سنسور دور موتور را از جای خود باز می کنیم و اگر به روغن گریس و براده های آهن آغشته بود آن را تمیز می کنیم.
پس از عیب یابی قطعه و تمیز کردن و تست های ولتاژ و اهم، اگر خطا برطرف نشد، امکان قطعی در مدار یا سیم کشی از سنسور تا کانکتور ECU وجود دارد. طبق نقشۀ زیر مدار از کانکتور ECU تا سوکت سنسور دور موتور چک شود
نکاتی در مورد سنسور دو موتور
به علت استفاده از آهنربا در این سنسور ، آلودگی هایی نظیر برادۀ آهن و گریس و روغن ، بر روی کارکرد آن اثرات نامطلوبی دارد و به همین خاطر می
تواند عیب هایی در کارکرد موتور ایجاد کند.
فاصلۀ سنسور دور موتور از دندانه های فلایویل یا محل نصب سنسور را نباید تغییر بدهید.
قطع کردن موقت سوخت خودرو توسط ECU برای جلوگیری از بالا رفتن دور موتور در موارد خطرناک که احتمال یاتاقان زدن موتور افزایش می یابد را cut
off  می نامند. دور موتور خطرناک برای خودروهای مختلف و متفاوت معمولاً از ۵۵۰۰ دور در دقیقه به بالا می باشد. ECU این عمل را با توجه به اطلاعات
سنسور دور موتور انجام می دهد، بنابراین خرابی این سنسور می تواند باعث اختلالاتی در کارکرد خودرو گردد.
وقتی دندانۀ خالی فلایویل جلوی سنسور می رسد ایجاد شارژ مغناطیسی می کند، همزمان پیستون ۱ و ۴  به نقطه مرگ بالا (TDC) می رسند. در
این حالت انفجار و پیستون ۴ در حالت ابتدای زمان مکش قرار دارد.
نکاتی مهم درمورد چگونگی عیب یابی سنسور دور موتور به وسیلۀ دستگاه دیاگ
اگر خودرو روشن نمی شود یا هیچ جرقه ای بر روی شمع ها وجود نداشت یا پمپ بنزین عمل نمی کرد، ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل می کنیم.
برای عیب یابی سنسور دور موتور و اطمینان حاصل از سالم بودن سنسور وارد منوی پارامترها    می شویم. به قسمت RPM  نگاه می کنیم و همزمان
استارت می زنیم.
اگر در قسمت RPM عددی ثبت نمی شد و RPM صفر بود امکان خراب بودن سنسور در موتور هست و باید تعویض گردد. اگر پس از  تعویض سنسور دور
موتور RPM همچنان صفر باشد امکان ایراد در ایموبلایزر ( سیستم ضد سرقت ؛ کد سوئیچ ) می باشد. در این حالت با دستگاه دیاگ کد سوئیچ و
سوئیچ باید تعریف شوند ( در صورت داشتن سیستم ضد سرقت ). در خودروهای ECU زیمنس سنسور میل بادامک نیز باید چک شود  چون امکان
خرابی سنسور میل بادامک وجود دارد.
سنسور موقعیت میل سوپاپ ( camshaft  position  sensor )
این سنسور با گردش میل سوپاپ توسط میل لنگ موقعیت قرارگیری آن را به ECU ارسال می کند. ECU با اطلاعات گرفته شده از این سنسور، موقعیت سوپاپ های سیلندر یک و سپس بقیۀ سیلندرها را به دست می آورد تا لحظۀ مناسب تزریق سوخت را محاسبه کند.
این سنسور معمولاً در موتورهای مورد استفاده قرار می گیرد که مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری ترتیبی می باشند. در این سیستم های انژکتوری در دو دور گردش میل لنگ ( یک سیکل کامل ) تنها یک بار برای هر سیلندر پاشش می کند و به همین دلیل تشخیص صحیح و دقیق موقعیت قرارگیری سوپاپ ها در این سیستم دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
ECU با اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می شود
زمان دقیق پاشش برای هر سیلندر و کوئل و انژکتور را کنترل می کند تا در مُد ترتیب ( سیلندر به سیلندر ) عمل کند.
شناسایی سیلندر برای جرقه زنی ( تفکیک موقعیت سیلندر ۱ نقطۀ مرگ بالا نسبت به موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور ).
شناسایی مقدار آوانس جرقه سیلندرها و از بین بردن یا کاهش دادن پدیدۀ ضربه ( کوبش )
احتراق های ناقص را مشخص می کند
محل قرارگیری سنسور میل سوپاپ
این سنسور روی سیلندر و مقابل سطح شاخص میل سوپاپ قرار دارد. ( این سنسور در خودروی پراید زیر کوئل دوبل قرار دارد.)
سنسور موقعیت میل سوپاپ
شناسایی عیب هایی که در صورت این خرابی سنسور میل سوپاپ در خودرو به وجود می آیند
در صورت خرابی سنسور میل سوپاپ این سنسور خودرو کُند کار می کند با کمی ریپ.
مقدار مصرف سوخت کمی افزایش می یابد و حالت پاشش توسط ECU از ترتیبی به گروهی تغییر می کند.
در خودرو های با ECU زیمنس اگر این سنسور خراب شود خودرو راحت روشن نمی شود و برای روشن شدن باید چند بار استارت زد.
در صورت خرابی این سنسور امکان روشن نشدن خودرو وجود دارد و سنسور نیز باید چک شود.
روش های تست سنسور میل بادامک
برای عیب یابی توسط دستگاه دیاگ وارد منوی پارامترها می شویم و مقدار آوانس جرقه را در دور آرام چک می نماییم. اگر از مقدار استاندارد کمتر بود،
یعنی ریتارد باشد، ممکن است علتش خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ باشد. اگر کد خطای ثبت شده در ECU موقت باشد، ابتدا سوکت سنسور
را از نظر سولفاته شدن چک می کنیم. سپس خطا را از حافظه ECU پاک می کنیم. در صورتی که خطا مجدداً ثبت شود، و خطای دائم ثبت شد،
سنسور خراب است و باید تعویض گردد.
پایۀ ۳ سوکت سنسور میل بادامک ۱۲+ ولت باشد، و ۱۲+ را باید از ۶ رلۀ دوبل دریافت کند.
پس در صورت خطای میل بادامک پایۀ ۳ که ۱۲+ ولت می باشد، باید چک شود. در صورت قطع بودن ۱۲+ ولت خطای دائم ثبت می گردد، و چراغ چک
نیز روشن می شود.
تست مدار یا سیم کش قطعه کانکتور ECU
پس از عیب یابی قطعه و انجام دادن تست ها ، اگر خطا برطرف نشد، امکان خرابی یا قطعی در مدار می باشد. برای اطمینان از سالم بودن مدار، از
سوکت سه پایه ای سنسور تا کانکتور ECU، پایه ها را توسط اُهم متر طبق نقشۀ الکتریکی رسم شده در شکل زیر چک و بررسی کنید.
سوکت سنسور میل سوپاپ
نکات مهم
این سنسور تست اهمی و ولتاژی ندارد و تنها می توان به وسیلۀ ولت متر برق ۱۲+ ولت ارسالی را کنترل نمود.
در بعضی مواقع فیلتر نبودن صحیح سوپاپ باعث ایجاد آوانس جرقه کُند و ضعیف در سیستم انژکتور می شود. این عیب را باید از عیب درست کارنکردن
سنسور موقعیت میل سوپاپ تفکیک کرد. همچنین اگر نوک میل سوپاپ خراب شود خطای دائم سنسور موقعیت میل سوپاپ ثبت می گردد. 
فروش ایسیو زیمنس دوگانه فابریک نو آکبند در فروشگاه تجهیز خودروثمین
سنسور موقعیت دریچۀ گاز (TPS) ( Throttle   position   sensor)
سنسور موقعیت دریچۀ گاز
این سنسور در انتهای دریچۀ گاز قرار می گیرد و یک پتانسیومتر ( پتاسیل سنج ) ساده است که توسط ECU با ولتاژ ۵ ولت تغذیه می شود و متناسب با تغییر زاویۀ دریچۀ گاز، بین ۰ تا ۵ ولت را به ECU ارسال می کند. اطلاعات ارسال شده توسط این سنسور در موارد زیر به کار می رود.
حالت کاملاً بسته بودن و نیمه باز بودن و کاملاً باز بودن دریچۀ گاز را مشخص می کند.
شناسایی و مشخص نمودن وضعیت های مختلف موتور: افزایش شتاب و کاهش شتاب و قطع سوخت را مشخص  می کند.
پتانسیومتر( پتانسیل سنج )
پتانسیومتر تشکیل شده از یک صفحۀ دارای مقاومت که می تواند از یک حلقۀ ایزوله شده با لایۀ نازک زغال یا هستۀ سیم پیچی شده به شکل
مستقیم یا دایره ای شکل تشکیل شده باشد. صفحۀ ضخامت دارای سه ترمینال برای وصل کردن به مدار می باشد. کنتاکی که به سومین ترمینال
وصل می شود، صفحۀ مقاومت را به دو قسمت تقسیم می کند. مقدار مقاومت واقعی پتانسیومتر بستگی به نوع قرار گرفتن کنتاکت دارد. اندازه و نوع
کار این مقاومت ها متفاوت است. 
محل قرار گیری سنسور موقعیت دریچۀ گاز
محل قرار گیری بر روی محفظۀ دریچۀ گاز می باشد. میلۀ دریچۀ گاز از یک طرف به سیم گاز متصل است، و از طرف دیگر داخل سنسور قرار دارد. 
عیب هایی که در صورت خرابی این قطعه در خودرو ایجاد می گردد عبارتند از :
باعث قطع سوخت پاشی و باعث نوسان در دورهای بالا می شود که ممکن است به علت کثیفی و آب خوردگی سنسور باشد.
در صورت سرد بودن خودرو دور موتور در حد نرمال است و در موقع گرم بودن خودرو دور موتور به صورت خود به خود بالا می رود
در حالت شتاب گیری موتور دچار ریپ می شود
در حالت ایستاده و درجا دور موتور بالا و پایین می رود و در زمان حرکت خودرو ریپ می زند.
وقتی به خودرو گاز می دهیم درست گاز نمی خورد و خودرو کم می آورد ( در زمان شتاب گیری ).
روش های تست قطعه به وسیلۀ دستگاه دیاگ
دستگاه دیاگ را به خودرو وصل و خودرو را روشن می کنیم. وارد منوی پارامترها می شویم. در حالت دور آرام ( بسته بودن دریچۀ گاز ) زاویۀ آن را چک
می کنیم. در حالت دور آرام ( دور درجا / بسته بودن دریچۀ گاز ) ، مقدار زاویۀ دریچۀ گاز بایستی صفر باشد. زاویۀ دریچۀ گاز باید با گاز دادن تغییر کند و
افزایش یابد ، و در غیر این صورت نشان دهندۀ ایراد در قطعه می باشد. سپس وارد منوی کد خطاها می شویم. اگر خطای ثبت شده موقت بود خطا را
از حافظۀ ECU پاک می کنیم. اگر مجدداً خطایی به صورت دائمی ثبت شده بود نشان از خرابی سنسور دارد و باید تعویض گردد اگر با تعویض قطعه خطا
یا مشکل دریچۀ گاز برطرف نشد خرابی می تواند از دسته سیم یا ECU باشد.
دربرخی موارد در ECU های زیمنس اگر دور موتور بالا باشد و زاویۀ دریچۀ گاز از صفر مقداری بیشتر باشد، عیب می تواند از برنامۀ ECU باشد و با فلش
کردن یا دانلود و یا برنامه ریزی مشکل برطرف خواهد شد.
تست اهمی
دستگاه مولتی متر را در حالت اندازه گیری اهم متر قرار می دهیم و سپس سوکت را جدا می کنیم و دو سر پروب اهم متر را به دو پایۀ ۱ و ۲ وصل
می کنیم . باید مقاومتی حدود ۴ کیلواهم نشان بدهد. سپس یکی از پروب ها را به پایۀ ۲ و دیگری را به پایۀ ۳ متصل می کنیم و با دست اهرم گاز را
می چرخانیم. مقاومت قطعه باید تغییر کند. در غیر این صورت قطعه خراب است و باید تعویض شود.
تست ولتاژی
دستگاه مولتی متر را در حالت ولت متر (DC) قرار می دهیم و خودرو را روشن می کنیم. دو سر سوزن را یکی را به پایۀ اتصال منفی و دیگری را به پایۀ
تغذیه ۵+ ولت وصل می کنیم، و به خودور گاز می دهیم. ولتاژ ۳ باید ۵+ باشد و تغییر نکند. سپس سوزن و پروب متصل به پایۀ تغذیه ۵+ ولت را به پایۀ
ارسال سیگنال یا ولتاژ وصل می کنیم. ولتاژ بین ۰ تا ۵ را باید نشان دهد. وقتی به خودرو گاز می دهیم ولتاژ نشان داده شده باید نزدیک به ۵+ ولت
شود و وقتی گاز نمی دهیم، نزدیک به صفر شود. در غیر این صورت قطعه خراب است.
تست سیم کشی و مدار قطعه
پس از عیب یابی سنسور دریچۀ گاز و تعویض سنسور اگر خطا برطرف نشد، امکان خرابی و اشکال در مدار یا سیم کشی وجود دارد. برای اطمینان از
سالم بودن مدار، از سوکت سنسور تا کانکتور ECU طبق نقشۀ زیر توسط اهم متر چک و بررسی شود.
سوکت سنسور دریچۀ گاز
کانکتور سنسور دریچه گاز
سنسور ضربه (knock  sensor)
این سنسور اطلاعات حاصل از لرزش موتور را به ECU ارسال می کند. با ولتاژ ۵+ ولت تغذیه می شود و از نوع پیزوالکتریکی می باشد. در هنگام کوبش
موتور یک پیک ولتاژ خارج از سیگنال های پریودیک ارسالی به ECU می فرستد و به این ترتیب اخطار یک انفجار یا ضربۀ موتور را اعلام می نماید. کار
سنسور ضربه کاملاً کیفی می باشد در صورتی که ECU گزارش کوبش ( احتراق انفجارگونه ) را از داخل موتور و از طریق این سنسور دریافت کند با ریتاد
نمودن جرقه و غلیظ کردن سوخت از تکرار آن و صدمه دیدن اجزای موتور جلوگیری می کند. به طور کلی ECU از اطلاعات این سنسور برای تنظیم صحیح
آوانس جرقه و جلوگیری از ایجاد پدیدۀ کوبش در سیلندر استفاده می نماید.
ساختار داخلی
این سنسور ساخته شده از یک پیزوالکتریک که در داخل دو قاب مرتعش و چدنی قرار دارد.
قاب مرتعش
بدنه ( قاب چدنی )
مادۀ سرامیکی ( سرامیک پیزوالکتریک )
اتصال دهنده ها ( رابط های الکتریکی )
محل اتصال الکتریکی
محل قرارگیری
سنسور ضربه ما بین سیلندرهای ۲ و ۳ می باشد. 
عیب هایی که در صورت خرابی این قطعه در خودرو ایجاد می گردد عبارتند از :
در صورت خرابی قطعه ممکن است موتور با لرزش کار کند و آمپر آب درجۀ حرارت بالایی را نشان دهد.
باعث افزایش جزئی مصرف سوخت می شود.
در صورت وجود عیب در سنسور چراغ عیب یاب روشن خواهد شد.
روش های تست سنسور:
با اتصال دستگاه دیاگ به خودرو وارد منوی کد خطاها می شویم. اگر خطا به صورت لحظه ای بود آن را از حافظه ECU پاک می کنیم. ولی اگر خطا به
صورت دائمی بود، ابتدا سوکت قطعه را از نظر تمیز بودن بررسی می کنیم و دوباره وارد منوی خطاها می شویم و خطاها را پاک می کنیم و اگر خطا
دوباره ثبت شده بود، قطعه را تعویض می کنیم.
تست سیم کشی و مدار قطعه
پس از عیب یابی سنسور و تعویض سنسور اگر خطا برطرف نشد امکان خرابی و اشکال در مدار یا سیم کشی وجود دارد.  برای اطمینان از سالم بودن
مدار از سوکت سنسور تا کانکتور ECU طبق نقشۀ زیر به وسیلۀ اهم متر چک و بررسی شود
سوکت سنسور ضربه
                   SIGپایه۱                    ۴۲ ECU
                 GND پایه ۲                   ۱۲ ECU
سنسور دمای آب موتور( WTS ) Water   temperature   sensor
این سنسور در تماس مستقیم با مایع خنک کاری موتور است و معمولاً در نزدیکی خروجی مایع از موتور به سمت رادیاتور قرار می گیرد. در داخل این
سنسور یک مقاومت NTC قرارگرفته که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد و ولتاژی متفاوت با ولتاژ دریافتی اولیه به ECU ارسال می کند و
رابطۀ بین ولتاژ و درجه حرارت متناسب با آن را تعیین می نماید تا ECU با توجه به اطلاعات دریافتی موارد زیر را انجام دهد:
سوخت مورد نیاز لحظۀ استارت و ساسات موتور را فراهم می کند.
دور آرام موتور را تنظیم می کند
با بالارفتن دمای موتور را کاهش می دهد تا به حد نرمال برسد
گزارش دمای موتور به نشان دهنده های پشت آمپر.
کنترل فن سیستم خنک کنندۀ موتور را فعال می کند
سوخت مورد نیاز در هنگام استارت زدن را تنظیم میکند.
ایجاد حالت ساسات
کنترل کمپرسور کولر در صورت بالارفتن بیش از حد دمای موتور
محل قرارگیری سنسور دمای آب موتور:
محل قرارگیری سنسور دمای آب در بیشتر خودروها روی محفظۀ ترموستات است
          
روش های عیب یابی
عیب هایی که به علت خرابی سنسور در خودرو به وجود می آیند عبارتند از :
اگر این سنسور خراب باشد و اشتباهاً دمای زیاد ( گرم ) را به ECU ارسال کند خودرو در هوای سرد روشن نمی شود
اگر خرابی این سنسور، قطعی در مدار ( مقاومت زیاد ) باشد، ECU این حالت را به عنوان دمای کم قلمداد می نماید و موتور روشن می شود و فن در
دور آرام بد کار می کند. در نتیجه، مصرف سوخت بالا می رود. بالا رفتن مصرف سوخت به معنای پاشش زیاد سوخت است و خودرو در انتهای حالت
ساسات قرار دارد. این امر باعث جمع شدن دود سیاه خشک روی شمع می شود و در نتیجه بد کار کردن خودرو را به دنبال دارد
اگر این سنسور خراب شود و دمای ۴۰- درجه را نشان دهد فن های خودرو یکسره و به طور مداوم کار می کنند.
اگر این سنسور خراب شود در دیاگ قسمت پارامترها دمای حقیقی و درست را نشان نمی دهد و با این که در صفحه آمپر دما بالا می باشد و به نقطۀ
جوش می رسد ولی فن ها دیرتر از زمان مشخص شده عمل می کنند 
مثال : خودروی پراید فن در دمای ۹۰ درجه عمل می کند و به کار می افتد ولی اگر سنسور دمای آب خراب شود دما در صفحه آمپر حدود ۹۸ الی ۱۰۰
درجه می رسد و در دیاگ قسمت پارامترها حدود ۸۵ الی ۹۰ می رسد و فن ها دیرتر عمل می کنند و خودرو جوش می آورد. ( البته باید دقیق عیب
یابی شود، تا معلوم شود آیا سنسور دمای آب خراب است یا فشنگی مربوط به صفحه آمپر خراب است.) 
روش های تست سنسور دمای آب :
دستگاه عیب یاب دیاگ را به خودرو وصل و خودرو را روشن می کنیم. وارد منوی پارامترها می شویم. دستگاه دمای آب را نشان می دهد. این دما را با
دمای آمپر آب مقایسه ی کنیم. با تخمین دمای آب موتور می توان از درست بودن سنسور مطلع شد. 
مثال : خودرو در حالت گرم است و دمای آب حدود ۶۰+ الی ۷۰+ درجۀ سانتی گراد است ولی دستگاه دیاگ دمای آب را ۴۰- درجه نشان می دهد.
برای اطمینان بیشتر وارد منوی کد خطاها می شویم و مطمئن می شویم در حافظه ECU خطایی برای سنسور دمای آب ثبت شده است یا نه. اگر
خطا ثبت شده بود ابتدا از سلامت سوکت و تمیز محکم بودن آن اطمینان حاصل می کنیم. بعد از این کار کد خطاها را پاک می کنیم. خودرو را خاموش و
سوئیچ را باز و خودرو را روشن می کنیم و مجدداً کد خطاها را بازبینی می کنیم. اگر کد خطا به صورت دائمی نمایش داده شد و دستگاه دیاگ دمای آب را به طور دقیق نشان نداد، سنسور خراب است و باید تعویض گردد.
تست مدار و سیم کشی سنسور دمای آب
پس از عیب یابی سنسور و پس از تست های انجام شده، اگر خطا برطرف نشد، ممکن است در مدار یا سیم کشی مشکلی وجود داشته باشد. برای
اطمینان از سالم بودن مدار و سیم کشی سنسور طبق نقشۀ زیر مدار را توسط اهم متر چک می کنیم.
سوکت دو پایه ای سنسور دمای آب
توجه :
اگر خودرویی از قسمت رادیاتور یا بخاری نشتی داشته باشد و آب کم کند، امکان این که فن یکسره کار کند یا خودرو جوش بیاورد وجود دارد.
اگر واتر پمپ خودرویی خراب شود و آب گردش نداشته باشد این امکان وجود دارد که فن یکسره عمل کند یا این که عمل نکند. آب گردش نداشته باشد
آب ثابت می ماند و سنسور دمای آب، آب ثابت باشد دما را که تغییر نمی کند اگر زیاد باشد فن یکسره کار می کند و آب گردشی نداشته باشد. دمای
آب به سنسور تغییر نمی کند.
سنسور اکسیژن (oxygen    sensor)
این سنسور مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز را می سنجد و آن را تبدیل به ولتاژ می کند. ECU طبق اطلاعات دریافتی از این سنسور
مخلوط سوخت و هوا را تنظیم می کند. پس وظیفۀ این سنسور یکی محاسبۀ نسبت مخلوط سوخت و هوا و دیگری کنترل غلظت مخلوط سوخت و
هواست. این سنسور که در سیستم ها دو عدد از آن به کار می رود، نسبت به اکسیژن موجود در دود حساس است. عکس العمل این سنسور در
مقابل اکسیژن تولید ولتاژ مستقیم است که بین ۰,۱ تا ۰،۹ ولت است. این سنسور به ECU این امکان را می دهد تا با اطلاعات دریافتی از خروجی
اگزوز خودرو به تنظیم دقیقتر مقدار هوای سوخت و آوانس جرقۀ موتور بپردازد. ( در خودروهای تولید داخل از یک سنسور اکسیژن استفاده شده است. 
روش های عیب یابی سنسور اکسیژن :
در صورت خرابی این سنسور در کارکرد خودرو عیب هایی به وجود می آید :
مقدار مصرف سوخت بالا می رود و در نتیجه ایجاد آلایندگی افزایش می یابد.
خودرو بد کار می کند و امکان ریپ زدن خودرو نیز وجود دارد.
اگر المنت گرمکن این سنسور خراب شود خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود
در صورت وجود عیب در سنسور چراغ عیب یاب روشن خواهد شد.
تست سیم کشی و مدار قطعه :
پس از عیب یابی سنسور و تست های انجام شده و احیاناً تعویض سنسور ، اگر خطا برطرف نشد و سنسور اکسیژن عمل نمی کرد ، ممکن است
عیب از سنسور تا کانکتور ECU باشد، باید طبق شکل زیر مدار را توسط اهم متر چک کنیم تا از سالم بودن مدار اطمینان حاصل نماییم.
محل قرارگیری سنسور اکسیژن:
این سنسور بر روی منیفولد گاز خروجی قرار می گیرد.
روش های تست سنسور اکسیژن
روش های تست سنسور به وسیله دیاگ
با اتصال دستگاه دیاگ به قسمت منوی پارامترها می رویم و سپس مقدار ولتاژ تولیدی سنسور را چک می نماییم مقدار ولتاژ ارسال شده توسط
سنسور اکسیژن را چک می کنیم در حالت موتور روشن مقدار ولتاژ ارسال شده باید متغیر باشد
در صورتی که این عدد ثابت بماند و تغییر نکند سنسور اکسیژن خراب است وارد منوی کد خطا خطا را چک می کنیم اگر خطا به صورت لحظه‌ای یا
موقت بود آن را پاک می کنیم و دوباره خطا را چک می کنیم اما اگر خطاب به صورت دائمی بود ابتدا از سلامت و تمیزی و محکم بودن
صورت قطع اطمینان حاصل می کنیم سپس وارد منوی پاک کردن خطا می شویم و خدا را پاک می کنیم و درختان پاک شده بود خودرو را روشن میکنیم
و دوباره خطا را چک می کنیم ولی اگر پاک نشد سنسور اکسیژن خراب است و باید تعویض گردد
سنسور کیلومتر خودرو
این سنسور سرعت وسیله نقلیه را به اطلاع می رساند از اثر حال بهره می برد و با دریافت ولتاژ ۱۲ و گردش پینیون درگیر با دنده کیلومتر خودرو در هر متر ۵ ایمپالس هر چرخش هشت ایمپالس به ایسیوارسال می کند وایسیو با توجه به اطلاعات دریافتی مواردزیر را انجام می دهد
۱- سرعت وسیله نقلیه را مشخص می کند وبه نمایش دهنده ارسال می کند
۲- دور آرام را هنگام تغییر وضعیت حرکت خودروتثبیت می‌کند و نوسانات موتور را کاهش میدهد
۳- شتاب خودرو را بهینه می کند
۴- چرخ دنده درگیر را مشخص می کند
روش های عیب یابی
در صورت خرابی این سنسور این عیب ها در کارکرد خودرو به وجود می‌آیند:
۱- خودرو هنگام توقف ناگهان خاموش میشود
۲- در سربالایی و هنگام دنده معکوس ریپ میزند
۳- نوسانات ناگهانی عقربه کیلومتر شمار نشان از خرابی سنسور دارد
۴- خرابی این سنسور باعث گاز نخوردن خودرو هنگام حرکت می گردد
محل قرارگیری سنسور سرعت خودرو
این سنسور روی پوسته گیربکس و روی دنده کیلومتر شمار گیربکس نصب شده است
روش های تست سنسور کیلومتر:
تست با دستگاه دیاگ
با اتصال خودرو به دستگاه دیاگ تجهیز خودرو ثمین وارد منوی کد خطاها می شویم و چک میکنیم خطایی که در مورد سنسور در حافظه ایسیو ثبت شده یا به صورت لحظه‌ای است یا دائمی در صورتی که خطاب به
صورت لحظه‌ای بود خطا را پاک می کنیم اما اگر خطا به صورت دائمی ثبت شده بود ابتدا از محکم بودن و تمیز بودن سوکت سنسور مطمئن می شویم سپس خطا را پاک می کنیم برای اطمینان از کارکرد کیلومتر
شمار مسافتی را با خودرو طی می‌کنیم اگر کیلومتر شما کار نکرد و خطای وجود داشت سنسور خراب است و باید تعویض گردد
تست ولتاژی :
سوکت سنسور کیلومتر را جدا می کنیم و خودرو را روشن میکنیم دو سر پروب ولت متر را به پایه یک و دو سوکت دسته سیم اتصال می دهیم ولتاژ باید مثبت ۱۲ ولت باشد اگر نبود باید مسیر برق تا رله دوبل یا
جعبه فیوز را چک کنیم همچنین اتصال بدنه یعنی منفی نیز باید چک شود
تست دنده کیلومتر شمار گیر بکس :
سنسور سرعت را از جای خود باز میکنیم زیر چرخ محرک خودرو جک میزنیم خودرو را در دنده یک میگذاریم و گاز می‌دهیم تا پینیون دنده کیلومتر به گردش درآید اگر پینیون به گردش در آمد و در صفحه کیلومتر عقربه
کیلومتر نیز حرکت کرد که درست است در غیر این صورت ایراد را در دنده کیلومتر گیربکس جستجو می کنیم در حالی که دستگاه خود را وصل است خودرو را در دنده یک قرار میدهیم و گاز می‌دهیم تا پینیون دنده
کیلومتر به گردش درآید اگر در دیاگ مشخص شود کیلومتر کار میکند نتیجه میگیریم عیب از صفحه کیلومتر یا از مدار است
روش دیگر این است که ماشین را روشن میکنیم و سنسور را از جای خود باز می کنیم و چرخ دنده را با دست می چرخانیم اگر عقربه کیلومتر کارکرد پس سنسور سالم است ولی اگر سنسور را در جای خود
بگذاریم و با خودرو حرکت کنیم و کیلومتر کار نکرد ای از گیربکس خواهد بود
تست مدار و سیم کشی سنسور سرعت :
پس از تست های انجام شده و عیب‌یابی و تعویض سنسور کیلومتر اگر کیلومتر عمل نکرد ممکن است در مدار عیبی وجود داشته باشد برای اطمینان از سالم بودن مدار طبق نقشه زیر مدار را از سوکت کیلومتر تا
کانکتور ایسیو چک میکنیم
پایه سه کانکتور یا سوکت سنسور سرعت خودرو دو رشته‌ای می باشد که یک رشته آن به پایه ایسیو ۵۱ وصل می باشد و پایه یا رشته دیگر آن به سوکت مشکی رنگ صفحه کیلومتر یا آمپر وصل می باشد
توجه :
تغذیه این سنسور ۱۲ ولت است و از رله دوبل یا مستقیماً از سوییچ تامین می شود نی که دور موتور یا کیلومتر درست کار نمی‌کنند و ناگهان بالا و پایین می روند و یا حرکتی ندارند باید شارژ باتری تست شود تا
معلوم شود میزان شارژ چقدر است اگر شارژ باتری بالای حد مجاز باشد دینام مشکل دارد و این امر موجب می‌شود خطاهای زیادی در ای سیو ثبت شود و عقربه های دور موتور و کیلومتر شمار درست کار نکنند و
زمانی که خطاها را از حافظه ایسیو پاک کنیم خطا های پاک شده دوباره ثبت می گردد    
کوئل دوبل زیمنس 
                                                 
قیمت کویل دوبل زیمنس روآ
با حذف دلکو در سیستم های انژکتوری جدید وظیفه تقسیم برق به سر شمع ها به ایسیو و خود کوئل واگذار می گردد به همین دلیل برای هر سیلندر از یک کویل و یا از کویل دوبل در موتورهای انژکتوری جدید
استفاده گردیده است این قطعه همانطور که از اسم آن پیداست تشکیل شده از دو
کوئل به هم چسبیده که هرکدام وظیفه برق رسانی به دو سیلندر را بر عهده دارند در کویل های دوبل زمانی که جرقه زده می‌شود یکی از جرقه ها در سیلندر ای است که در انتهای کورس تخلیه است و هرز می
رود منفی سیم پیچهای کویل به ترتیب توسط ایسیو برقرار می‌گردد مثبت آنها معمولاً با عبور از رله دوبل برقرار می‌شود به این ترتیب بیسیون تنها تنظیم جرقه بر حسب ترتیب احتراق را بر عهده دارد بلکه آوانس و
ریتارد نمودن جرقه متناسب با دور خودرو و همچنین دیر یا زود قطع نمودن منفی هر کدام از کویل های دوبل را انجام می‌دهد
محل قرارگیری کویل دوبل :
در انواع خودروها متفاوت میباشد
روش های عیب یابی کویل دوبل :
در صورت خرابی کویل دوبل در خودروی بهایی به وجود می‌آید که عبارتند از :
۱- اگر کویل بسوزد خودرو روشن نخواهد شد
۲- اگر سیم پیچ اولیه کویل نیم سوز شود چراغ اخطار خودرو روشن میشود
۳- اگر فقط یکی از کویل ها بسوزد خودرو درست گاز نمی خورد و شروع به تک کار کردن میکند
۴- خرابی کویل موجب ریپ زدن خودرو میشود
۵- اگر مصرف خودرو بالا بود باید کوئل ها را نیز چک کرد
تست اهمی کویل دوبل :
به وسیله اهم متر کول‌ها را می‌گیریم ابتدا اهم متر را در ۲۰ کیلو قرار می‌دهیم و اهم متر باید اهمی بین ۱۶ الی۱۸ کیلومتر را نشان بدهد( عکس)
روش های تست قطعه :
با اتصال دستگاه دیاگ تجهیز خودرو ثمین به خودرو وارد منوی تست عملگرها می شویم و فرمان تحریک کوئل مورد نظر را ساده می کنیم در صورت به گوش رسیدن صدای جرقه اتصالات الکتریکی سالم است
تذکر :
نباید قبل از تست قطعات آزمایش پاشش انژکتور ها را انجام دهیم زیرا این کار در زمان کارکرد خود موتور انجام نمی شود و باعث صدمه زدن به پیستون و سوپاپ ها می شود
در تست دیگر با وصل کردن دستگاه دیاگ تجهیز خودرو ثمین وارد منوی عملگرها می شویم یک شمع را به سر وایر شمع یک و چهار و یا خود برج که کویل های بدون وایر مثل پژو ۲۰۶ وصل میکنیم جرقه آبی رنگ و
قوی بین دو الکترود سر شمع را چک می کنیم سپس وارد قسمت
مربوط به زمان شارژ کویلها می شویم مدت زمان شارژ کویل های یک و چهار باید مساوی با مدت زمان شارژ کوئل ۲ و ۳ یا نزدیک به آن باشد در غیر این صورت عیب در سیستم وجود دارد
تست مدار و سیم کشی قطعه :
پس از ابی آبی و تست کویل یا تعویض کویل اگر مشکل برطرف نشد ممکن است عید در مدار باشد برای اطمینان از سالم بودن مدار یا سیم کشی طبق نقشه زیر به وسیله اهمتر مدار را چک می کنیم 
توجه :
قسمت فرمان دهنده و تغذیه کننده کویل درونی سی و قرار دارد برای این سیستم مدل جرقه خارجی وجود ندارد ایسیو سیم پیچ اولیه هر دو کویر را تغذیه می‌کند ایسیو بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسور دور
موتور یکی از جفت سیلندر های یک و چهار یا دو و سه را انتخاب می کند       
فروش ایسیو زیمنس دوگانه فابریک نو آکبند در فروشگاه تجهیز خودروثمین
رله دوبل 
رله ها کلید هایی هستند که به طور الکتریکی فعال می شوند به جای فشار دادن یا عوض کردن وضعیت یک جریان یا سیگنال کلید را به کار می اندازد این جریان که توسط یک کلید وصل می‌شود در یک میدان
مغناطیسی ایجاد و کنتاکت مغناطیسی را ایجاد یا قطع می نماید به عبارت دیگر از یک جریان کوچک برای کنترل یک جریان خیلی بزرگتر استفاده می گردد و این مسئله باعث افزایش عمر کلیدها می گردد.
رله دوبل در سیستم های سوخت رسانی انژکتوری نیز برای کنترل برق مصرفی عملگرهای سیستم سوخت رسانی و جرقه توسط ایسیو مورد استفاده قرار گرفته است یعنی وظیفه برق رسانی به قطعات مهم سیستم
انژکتوری در سه حالت زیر را انجام می دهد
۱- سوئیچ بسته ۲- سوئیچ باز ۳- خودرو روشن
این قطعات عبارتند از:
۱- ایسیو
۲- پمپ بنزین
۳- انژکتورها
۴- کویل دوبل
۵- سنسور سرعت
۶- شیر برقی کنیستر
۷- المنت گرم کننده سنسور اکسیژن
ا
گر این قطعه خراب شود برق کل سیستم قطع میشود
محل قرارگیری رله دوبل :
روش های عیب یابی :
در صورت خرابی قطعه بی پایی در خود را به وجود می‌آیند که عبارتند از :
۱- در صورت از کار افتادن این قطعه به علت قطع شدن تغذیه قسمت های مختلف خودرو روشن خواهد شد
۲- اگر رله دوبل داغ کند یا زمانی که خودرو زیاد کار کند ناگهان خودرو خاموش می‌کند و پس از چند دقیقه کره سرد شد با استارت زدن خودرو روشن میشود
روش های تست رله دوبل :
۱- دستگاه دیاگ تجهیز خودرو ثمین را به خود را وصل میکنیم و سوئیچ را باز می کنیم وارد ملی عملگرها می شویم و تست پمپ بنزین را انجام می‌دهیم پلاتین رله باید صدا کند در غیر این صورت باید از رسیدن برق
به رله دوبل اطمینان حاصل کنیم
۲- تست ولتاژ سوکت رله را از جمله جدا میکنیم و پروب مشکی ولت متر را به سر باطری منفی می زنیم و پر و به قرمز ولت متر را به ترتیب به پایه های ۲ و ۸ و ۱۱ و ۱۵ اتصال می‌دهیم ولتاژ باتری باید در تک تک
پایه های ذکر شده وجود داشته باشد در غیر اینصورت جعبه فیوز ها و اتصالات را بازرسی می کنیم اگر برق تا پایه‌های مذکور وجود داشت نشان دهنده آن است که بر قطار لِه به درستی می رسد و باید جمله از
لحاظ سلامتی بررسی شود آیا های ۱۱ و دو و ۱۵ و ۸ و ۱۴ همیشه جریان برق دارند و پایه ۷ منفی خود را از ایسیو دریافت می‌کند اگر ایسیو منفی را ارسال نکند رله های رله دوبل مگنت نخواهند کرد و خودرو
روشن خواهد شد پس اگر ایسیو خراب باشد رله های رله دوبل عمل نخواهد کرد
چگونگی عملکرد رله دوبل :
رله دوبل مستقیماً توسط ایسیو انژکتور کنترل می‌شود
رله دوبل توسط یک سوکت ۱۲ راهه به دسته سیم سیستم انژکتور وصل می شود این زلزله دارای سه مرحله عملکرد است
۱- سوئیچ در حالت OFF باشد
در این حالت ولتاژ مثبت ۱۲ ولت به طور دائم به ایسیو اعمال می شود این ولتاژ به حافظه ایسیو اعمال می‌شود و تنظیم اتوماتیک ایسیو را انجام میدهد
۲- سوئیچ در حالت ON باشد
پس ازON شدن سوئیچ جریان مثبت ایسیو برقرار می شود
پمپ سوخت به مدت ۲ تا ۳ ثانیه به کار می افتد و پس از این زمان اگر موتور روشن نشود تغذیه سوخت رد خواهد شد
۳- هنگامی که موتور در حال کار باشد قطعات زیر را تغذیه می کند
۱- ایسیو انژکتور
۲- شیر برقی کنیستر
۳- پمپ سوخت
۴- انژکتور
۵- کوئل های جرقه زنی
۶- المنت گرم کننده سنسور اکسیژن
۷- سنسور کیلومتر
۸- سنسور میل بادامک                               
وایر شمع 
وظیفه وایرشمع انتقال و هدایت ولتاژ بالای تولید شده در کویل ها به شمع ها است
محل قرارگیری: محل قرارگیری آن بین کوئل و شمع است
روش های عیب یابی:
عیبهایی که در صورت خرابی وایر در خودرو به وجود می‌آیند عبارتند از:
۱- در صورت ایجاد قطعی در وقایع احتراق در سیلندر درست انجام می‌شود و موتور بد کار میکند
۲- در صورت نیم سوز شدن وایر از قدرت جرقه کاسته خواهد شد
۳- بد روشن شدن خودرو
۴- موتور بد کار میکند و شتاب گیری ضعیف میشود
۵- اگر در وایر نوک خوردگی ایجاد شود حالت برق دزدی ایجاد می‌شود و خود را شروع به ریپ زدن خواهد کرد
۶ – در صورت خرابی وایر ها مصرف سوخت بالا می رود
پمپ بنزین
وظیفه این پمپ تغذیه ریل سوخت است تا صبح با فشار مورد نیاز همیشه در پشت انژکتورها موجود باشد بر روی پام یک شیر یکطرفه قرار گرفته که فشار باقیمانده در مدار را حفظ می‌کند
محل قرارگیری جایگاه امن داخل باک است
روش های عیب یابی
در صورت خرابی پمپ بنزین در خودرو به وجود می‌آید که عبارتند از
در صورت خرابی پمپ بنزین خودرو روشن خواهد شد
خودرو در هنگام روشن شدن هنگام گاز دادن گاز نمیخورد
در سربالایی یا دور بالا خاموش میشود یا ریپ میزند
شتاب و سرعت خودرو کاهش می‌یابد
روش های تست پمپ بنزین
ابتدا سوکت پمپ بنزین را جدا می کنیم و به وسیله وردمتر رسیدن ولتاژ ۱۲ ولت به دو سر کانکتور تغذیه پمپ اطمینان حاصل می‌نماییم باز باشد در غیر این صورت ابتدا فیوز پمپ را چک می کنیم سپس سوئیچ
اینرسی و در نهایت رله دوبل و مدار پمپ را چک می کنیم
توجه
پمپ سوخت در باک بنزین شناور است پمپ سوخت توسط جریان ۱۲ ولت از ۱۲ و سوئیچ انرژی تغذیه می شود و در موارد زیر به کار می‌افتد
۱ هنگامی که سوئیچ به مدت ۲ تا ۳ ثانیه باز باشد
۲ هنگامی که موتور روشن باشد
باک بنزین را همیشه پر نگه دارید زیرا تشکیل بخار آب و اضافه شدن آن به بنزین پس از ورود به سیستم سوخت رسانی باعث صدمات جدی خواهد شد و با پر نگه داشتن باک از این صدمات جلوگیری خواهد شد و
نیز اگر مقدار بنزین در باک کم شود به پمپ بنزین فشار می آورد و باعث سوختگی پمپ می گردد
فیلتر بنزین
فیلتر بنزین ذرات اضافی موجود در سوخت را می‌گیرد و از نفوذ این ذرات به داخل انژکتورها و رگلاتور سوخت جلوگیری می کند در واقع اولین عنصر محافظتی برای انژکتورها محسوب می شود
واحد کنترل الکترونیکی ایسیو
عملکرد صحیح موتور در سیستم انژکتوری زیمنس توسط واحد کنترل الکترونیکی سی و کنترل می گردد واحد کنترل الکترونیک با استفاده از اطلاعات دریافت شده است سنسورهای مختلف سیستم که در زیر به آن
اشاره می شود زمان و طول مدت پاشی سوخت توسط انژکتورها زمان و مدت زمان جرقه زنی وضعیت دورارام میزان کوروش موجود در موتورو نیز عملکرد تجهیزات مربوط به آلودگی ناشی از بخارات بنزین را کنترل
می نماید علاوه بر این عملکرد پمپ برقی و سیستم عیب یابی نیز توسط ایسیو کنترل می‌گردد واحد کنترل الکترونیکی سیو طبق یک برنامه مشخص عمل می‌کند که توسط کارخانه سازنده بر اساس مشخصات
موتور خودرو طراحی شده است
پارامترهای به کار گرفته شده توسط واحد کنترل الکترونیکی ecu عبارتند از
دور موتور
فشار هوای ورودی و دمای هوای ورودی
وضعیت دریچه گاز
دمای مایع خنک کننده موتور
سرعت خودرو
موقعیت میل سوپاپ
میزان نسبت هوا به سوخت
میزان کوبش موجود در موتور
عملکرد سیستم تهویه
ولتاژ باتری
ای سیو از اطلاعات فوق برای کنترل موارد زیر استفاده می کند
میزان و زمان پاشش سوخت
زمان جرقه زنی
دور آرام موتور
عملکرد پمپ بنزین
عملکرد شیر برقی کنیستر
قطع تزریق سوخت برای جلوگیری از افزایش دور موتور و کاتاف
عملکرد فنی کندانسور
سیستم عیب یابی
علاوه بر این از اطلاعات ارسال شده به ایسیو برای نمایش اطلاعات زیر استفاده می شود
دور موتور
دمای ماه سیستم خنک کننده
سرعت خودرو
نحوه عملکرد ایسیو در شرایط مختلف
در زمان استارت موتور
در زمان استارت زدن فرمان انژکتورها را به صورت پارس صادر می‌کند و انژکتورها به صورت متناوب شروع به پاشش یکنواخت می نمایند مقدار سوخت تزریق شده با توجه به دور موتور و دمای مایع سیستم خنک
کننده و همچنین دما و فشار هوای ورودی تنظیم می شود در عین حال مقداری هوای اضافی توسط موتور پله‌ای دور آرام و با توجه به پارامترهای عملکرد موتور تعیین می گردد پس از استارت زدن و روشن نشدن
موتور دور موتور با توجه به دمای مایع خنک کننده موتور تعیین می گردد
عملکرد در دوره های مختلف
در زمان تغییرات لحظه‌ای موتور شتاب گیری یا کاهش سرعت مدت زمان تزریق سوخت توسط انژکتورها بر اساس تغییر در مقادیر پارامترهای زیر تعیین می شود
دور موتور به وسیله سنسور دور موتور
وضعیت دریچه گاز
فشار هوای ورودی به وسیله سنسور فشار هوای منیفولد
دمای مایع خنک کننده به وسیله سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
قطع پاشش سوخت انژکتورها
در زمان کاهش سرعت خودرو زمانی که به طور ناگهانی راننده پای خود را از روی پدال گاز بر می‌دارد ایسیو پاشش سوخته انژکتورها را به دلایل زیر قطع میکند
کاهش مصرف سوخت
کاهش میزان گازهای آلاینده خروجی اگزوز
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد دور موتور تقریباً از دور موتور ۵۵۰۰ دور در دقیقه پاشش سوخت توسط انژکتور قطع میشود
شروع مجدد پاشش انژکتورها
بعد از قطع پاشش سوخت هنگامی که دور موتور به مقدار مشخصی می‌رسد عمل پاشش سوخت مجدداً آغاز می‌شود تا از خاموش شدن موتور جلوگیری شود
حافظه ایسیو
در داخل ایسیو دو نوع حافظه قرار دارد
حافظه دائم
حافظه موقت
حافظه دائم ایسیو با قطع باتری از بین می‌رود و در واقع محل قرار گیری اطلاعات مربوط به میکرو آیسی و ایسیو موتور خودرو است که توسط آنها ایسیو اطلاعات دریافتی از سنسور های مختلف سیستم را پردازش
می نماید حافظه موقت ایسیو با برداشتن کابل باطری پس از مدت زمان معینی از بین می‌رود
در این قسمت به ایسیو زیمنس می‌پردازیم در مورد آی سی های موجود در ای سیو که هر کدام به چه منظوری به کار رفته اند تحقیق می‌کنیم در مورد آی سی های موجود و تعمیرات ایسیو مختصراً توضیح می
دهیم
ایسیو زیمنس به کار رفته در خودروهای پراید و وانت پیکان و سمند و پژو ۴۰۵ و پژو پارس در واقع یک سیستم میکرو کنترلی است که از قبل برای اطلاعاتی که سنسور ها به آن ارسال می‌کنند برنامه نویسی شده
است تا بر اساس اطلاعات دریافتی و پس از تجزیه و تحلیل آنها و مطابق با دستور هایی که در برنامه قرار داده شده است فرمان های لازم را به عمل گرها بدهد و با استارت زدن به خودرو و روشن شدن خودرو
برنامه موجود در آن شروع به اجرا می شود
برای تعمیر ایسیو ابتدا باید عیب یابی نمایید که کدام سنسور یا قطعه دارای عیب است ابتدا دیاگ را به خودرو وصل میکنیم و وارد منوی کد خطاها می‌شویم سپس کد خطاها را چک می نماییم اگر خطایی وجود
داشت خطاها را پاک می کنیم اگر خطایی وجود داشت چک میکنیم کد خطا مربوط به کدام قطعه است سپس قطعه را چک می نماییم اگر با تعویض قطعه خطا برطرف شد طبق بحث‌های گفته شده سوکت قطعه
را بررسی و مدار را چک میکنیم اگر قطعه و مدار و سوکت سالم بود امکان خرابی ای سی وجود دارد برای اطمینان از سالم یا خراب بودن ایسیو آن را با یک ای سیو سالم مطابق با خودروی مورد نظر تعویض میکنیم
اگر خطا برطرف شد پس ایسیو دارای عیب است همچنین به وسیله دستگاه آزمایش کننده ایسیو می‌توان ایسیو را تست نمود
در برخی از موارد در تعمیرات ایسیو عیب می تواند از برنامه ایسیو باشد که با تعویض آی سی عیب یا خطا برطرف خواهد شد چون این گونه آی سی ها باید برنامه‌ریزی شوند برنامه مورد نظر باید با همان آیسی و
ایسیو مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت ای برطرف نخواهد شد برای برنامه‌ریزی آی سی های قابل برنامه ریزی دستگاهی به نام پروگرامر همراه آداپتور مربوط به همان آی سی وجود دارد و برنامه را باید تهیه
کرد و سپس برنامه‌ریزی شود توجه داشته باشید در تعمیرات ایسیو به علت وجود پایه های ریز و نزدیک به هم و همچنین مقاومت های اطراف آی سی و روی برد باید کاملاً دقیق نمایید و برداشتن آی سی و قطعه
بر روی برد خیلی آرام و با دقت لازم انجام شود همچنین گذاشتن آی سی و قطعه بر روی برد و چگونگی لحیم کاری در تعمیرات خیلی مهم است
اگر پایه های هریک از آی سی های موردنظر تعویض شده درست و به دقت لحیم کاری نشود آی سی یا قطعه مورد نظر خطای مربوطه را برطرف خواهد کرد و در لحیم کاری بیا برداشتن آی سی عروس روی برد با
گذاشتن آی سی بر روی برد با دقت و مهارت لازم انجام نشود امکان آسیب دیدن برد یا ایسیو وجود دارد
تعمیرات ایسیو به مهارت فراوانی نیاز دارد برای این کار باید آموزش ها و تمرینات لازم را سپری نمود در ایسیوهای زیمنس چند نوع آی سی وجود دارد که کف آی سی ها به برد لحیم کاری شده‌اند و باید از پشت
بردیا آی سی حرارت داده شود تا آی سی راحت از جای خود برداشت شود و به آی سی و به اطراف آی سی آسیب وارد نشود
آی سی های لحیم شده به برد ایسیو عبارتند از :
۱- آی سی رگلاتور
آی سی درایور رگولاتور و ارتباط با دیاگ کروز L9741
۲- آی سی استپر
آی سی درایور استپر موتور کروز L9708

آی سی درایور استپر موتور کروز L9708

۳- آی سی کوئل ۱ و ۴
آی سی درایور کوئل 5036s
۴- آی سی کوئل ۲ و ۳
آی سی درایور کوئل 5036s
۵- آی سی فن چراغ چک و رله ها و سنسور اکسیژن
آی سی درایور انژکتور، رله اول و دوم، فن ها، کنیستر، گرمکن سنسور اکسیژن و کولر 40055 کروز
توجه:
آی سی فلش ایسیو زیمنس قابل برنامه ریزی می باشد و با تعویض این آیسی مشکل یا عیب برطرف نخواهد شد و باید برنامه‌ریزی شود مثال:
خودروی پراید بدون ایموبلایزر باید با برنامه معمولی برنامه‌ریزی شود ولی در خودرو دارای ایموبلایزر ابتدا باید آی سی را با برنامه خام برنامه ریزی نمود و سپس تعریف سوییچ شود اگر برنامه‌ریزی درست نباشد یا آی
سی درست لحیم کاری نشود چراغ چک نیز در خواهد شد
آی سی رگولاتور
ic رگلاتور و ارتباط با دیاگ ۳۰۳۴۳
آی سی رگولاتور برق مثبت ۱۲ ولت دریافت می نماید و به مثبت ۵ ولت تبدیل می‌کند و از طریق پایه های خود برغم ساعت ۵ ولت را به آی سی ها و مقاومت‌های ایسیو ارسال می‌کند
برق مثبت ۵ ولت دریچه گاز فشار منیفولد به عهده این آیسی است همچنین مقاومت های اطراف آیسی اگر خراب شوند یا بسوزند به چراغ چک نیز مربوط می‌باشند
هرگاه خودروی چراغ چک نداشت ابتدا باید این آیسی را چک نمود یعنی ابتدا باید مثبت ۵ ولت خروجی آی سی رگولاتور را چک کرد اگر خروجی اش مثبت ۵ ولت بود باید سراغ قسمت های دیگر هم و چک نمود اگر
شارژ بالایی به خودرو وارد شود و خودرو چراغ چک نداشت احتمال آسیب دیدن این آیسی وجود دارد
توجه داشته باشید اگر شارژ دینام یا باطری خودرو بیش از حد مجاز افزایش یابد به ایسیو و قسمت‌های الکترونیکی آسیب خواهند رساند
اگر خطایی در مورد فشار منیفولد وجود داشته باشد وی بهزیستی او باشد مثبت ۵ ولت سنسورها را چک نمایید خروجی مثبت ۵ ولت از این آی سی چک شود همچنین پایه هایی که به این آیسی و از هستند و
مقاومت های اطراف آیسی چک شوند
در صورت آسیب رسیدن به آی سی رگلاتور برق و بدنه های این آی سی چک شود احتمال وصل نمودن برق و بدن از روی برد به آی سی وجود دارد
محل قرارگیری آی سی رگلاتور :
آی سی رگلاتور ۲۰ پایه می باشد و پایه کف آیسی به برد لحیم کاری شده است
آی سی سوزن انژکتور ها :
درایور A2C8350 Siemens
قسمتی از این آی سی و پایه‌های آن به سوزن انژکتور ها مربوط است هرگاه یک یا چند سوزن انژکتور کار نکند یا قطع نکند یا پاشش نداشته باشد یا پاشش همزمان داشته باشد احتمال خرابی این آی سی وجود
دارد و باید این آی سی چک شود
نهای انژکتور برق مثبت ۱۲ مشترک دریافت می نمایند و هر کدام یک پالس منفی جدا از ایسیو و از طریق این آیسی دریافت می‌کنند سوزنهای انژکتور دو پایه هستند یک پایه مثبت ۱۲:۰۱ پایه منفی که دائم قطع و
وصل می گردد برای پاشش سوزن ها از ایسیو پالس دریافت می‌کنند توجه داشته باشید اگر خودرویی می زد یا درست گاز نمی خورد و حالت تک کار کردن داشت احتمال خرابی سوزن ها وجود دارد
روش های عیب یابی :
ابتدا دیابی تجهیز خودرو ثمین را به خودرو وصل می کنیم و به منوی کد خطاها می رویم تا ببینیم کد خطا های ثبت شده مربوط به کدام یک از سوزن ها است سپس خطا را پاک می کنیم اگر خطای ثبت شده پاک
نشد ابتدا او هم سوزن را چکمیکنیم کمی در حدود ۱۴ الی ۱۶ باید داشته باشد اگر درست بود سوزن را با انژکتورشوی چک میکنیم که آیا پاشش دارد یا نه اگر سالم بود سوکت انژکتور را از نظر سولفات بودن چک
میکنیم اگر سالم بود برق مثبت ۱۲ ولت را چک مینماییم اگر برق مثبت ۱۲ ولت در جریان بود منفی دریافتی را که حالت قطع و وصل می باشد چک می نماییم اگر هر یک از پایه های مثبت یا منفی دریافتی وجود
نداشتند مدار را تا ایسیو چک می نماییم اگر مدار سالم بود با تعویض ایسیو سال مربوط به همان خودروی مورد نظر از سالم یا خراب بودن ایسیو اطمینان حاصل می کنیم اگر با تعویض ایسیو منفی دریافتی یا خطای
ثبت شده برطرف شد و سی سیو و آی سی انژکتور سوزن مورد نظر دچار مشکل است برای عیب یابی ایسیو و مدارات ایسیو باید نقشه برد ایسیو در دسترس باشد تا در یا بین کدام یک از سوزن های انژکتور به
کدام یک از پایه های آی سی وصل هستند
امکان وصل بودن یا قطع بودن مداد از سوکت انژکتور یا کانکتور ایسیو یا پایه های آی سی سوزن انژکتور وجود دارد اگر مدار و صل بود عیب از آی سی می باشد و باید تعویض گردد
برداشتن آی سی از روی برد ایسیو و گذاشتن آن روی برد به دقت زیاد و مهارت فراوانی نیاز دارد تا موقع برداشتن آی سی از روی برد به ایسیو آسیبی وارد نشود و جای پایه‌های آی سی با پایه های آی سی کنده
نشود برای گذاشتن آی سی نیز باید دقت لازم را اعمال کنیم تا آی سی به درستی بر جای خود گذاشته و اگر آیسی درست لحیم‌کاری نشود و در جای خود قرار نگیرد و اگر پایه های آی سی به هم وصل شوند
امکان آسیب دیدن و برطرف نشدن خطا وجود دارد
محل قرارگیری آی سی انژکتورها :
این آی سی دارای ۶۴ پایه می باشد که پایه کف به برد ایسیو لحیم کاری شده است
تعمیرات ایسیو زیمنس

تعمیرات ایسیو زیمنس

آی سی سنسور اکسیژن :
این آیسی مربوط به سنسور اکسیژن می باشد هرگاه در مورد سنسور اکسیژن خطایی به صورت دائم ثبت شده بود و عیب از ایسیو باشد به سراغ این آیسی و مقاومت های اطراف آن می رویم
روش های تست و عیب یابی :
اگر در خودروی خطای دائم مربوط به سنسور اکسیژن وجود داشت ابتدا به وسیله دیاگ تجهیز خودرو ثمین وارد منوی کد خطاها می شویم اگر خطاب به صورت دائم بود و برطرف نشود وارد منوی پارامترها می‌شویم
و ولتاژ سنسور اکسیژن را چک می کنیم اگر ولتاژ تغییری نمی کرد امکان خرابی سنسور اکسیژن وجود دارد برای اطمینان ابتدا سوکت سنسور اکسیژن را جدا می کنیم و از طریق اهم متر برق و منفی و سیگنال
آن را چک می نماییم اگر هر یک از موارد ذکر شده سالم بودند عیب سنسور اکسیژن است و باید تعویض گردد ولی اگر برق و منفی و یا سیگنال وجود نداشت ابتدا مدار راه طبق نقشه چک میکنیم اگر مدار و سیم
کشی سالم و بدون اشکال باشند عیب می تواند از ایسیو باشد برای اطمینان از سالم بودن یا خرابی سنسور اکسیژن ایسیو سالم مربوط به همان خودرو را تعویض می کنیم اگر خطا ها برطرف شد پس ایسیو
مربوطه خراب است سپس به سراغ ایسیو و آیسی مورد نظر می رویم برای اطمینان از سالم بودن برد و پایه های سنسور اکسیژن از کانکتور ایسیو تا پایه های آی سی باید نقشه برد در دسترس باشد اگر پایه
های روی برد سالم بودند ای از آی سی است و باید تعویض گردد برای تعویض این آیسی به دقت و مهارت زیاد نیاز است به علت وجود پایه های نزدیک به هم در کف آی سی که به برد ایسیو لحیم شده است باید
با ابزار و لوازم مخصوص خیلی آهسته و با دقت آیسی را از جای خود برداشت تا به اطراف ایسیو آسیب وارد نشود و به جای پایه های آی سی یا خود آی سی کنده نشود برای گذاشتن و لحیم کاری آی سی نیز
دقت و مهارت لازم است تا آیسی درست در جای خود گذاشته و لحیم کاری شود اگر پایه ها درست لحیم کاری نشود عیب یا خطا برطرف نخواهد شد
محل قرارگیری آی سی سنسور اکسیژن :
این آی سی دارای ۶۴ پایه است که پایه کف آی سی به برد ایسیو لحیم شده است
آی سی درایور:انژکتور-رله اول و دوم-فن ها-کنیستر-گرمکن سنسوراکسیژن-کولر
آی سی چراغ چک :
آی سی درایور:انژکتور-رله اول و دوم-فن ها-کنیستر-گرمکن سنسوراکسیژن-کولر
این آیسی مربوط به چراغ چک می باشد
اگر خودروی چراغ چک نداشت ابتدا فیوز های مربوط به چراغ چک را بررسی میکنیم سپس برق و بدن هایی که به کانکتور ایسیو مربوط است را بررسی و چک می کنیم اگر موارد گفته شده سالم بودند و عیب یا
مشکل از ایسیو باشد ابتدا باید عیب یابی شود که آی سی رگولاتور و همچنین دیود محافظ سال مستیان اگر قسمت‌های ای سیو سالم باشد پس ای از آی سی خواهد بود را می توان به وسیله دستگاه تستر
ایسیو چک کرد تا یارله یک یار له دو عمل می‌کنند یا نه در برخی موارد نداشتن چراغ چک میتواند از برنامه ایسیو نیز باشد ولی اگر عیب از آی سی بود ابتدا مدار روی برد چک شود تا مشاهده شود آیا پایه ای که از
کانکتور ایسیو تا پایه آی سی که مربوط به چراغ چک از وصل است یا قطع شده است اگر مدار و سالم بود عیب یا نداشتن چراغ چک از آی سی است و باید تعویض گردد
محل قرارگیری چراغ چک :
آی سی رله   ۱ و رله  ۲
آی سی درایور:انژکتور-رله اول و دوم-فن ها-کنیستر-گرمکن سنسوراکسیژن-کولر
این آیسی مربوط به رله های ۱ و ۲ می باشد این آیسی بارله دوبل یارله اول و رله دوم در ارتباط است یعنی فرمان رله یک و فرمان رله دوم که منفی می باشد را فعال می‌سازد در واقع منفی رله یک از پایه ۷
کانکتور ایسیو به پایه ۷ رله دوبل ارسال و رله یک فعال می گردد همچنین منفی رله دوم از پایه ۶ کانکتور ایسیو به پایه ۱۰ رله دوبل ارسال میگردد و رله دوم فعال می شود هرگاه خودرویی روشن نمی شد و با
تعویض رله دوبل عیب برطرف نشود یا رله دوبل رله یک یا رله دوم عمل نمی کردند ابتدا از پایه ۷ رله دوبل را تا پایه ۷ کانکتور ایسیو چک و بررسی می کنیم سپس پایه ۱۰ رله دوبل را تا پایه ۶ کانکتور ایسیو چک و
بررسی می کنیم اگر مدار سالم بود برق مثبت ۱۲ پایه های رله دوبل را چک می کنیم اگر موارد ذکر شده سالم بودند امکان خرابی ای سی وجود دارد برای اطمینان بهترین راه برای تست سالم بودن ایسیو این
است که با دستگاه تستر ایسیو را چک و بررسی کنیم که عیناً مشاهده شود از ایسیو است یا نه اگر در دستگاه رله یک در جریان بود ولی ولی دوم در جریان نبود ابتدا برنامه ایسیو را چک می نماییم اگر برنامه
ایسیو دچار مشکل شود رله دو نیز قطع خواهد شد ولی اگر عیب و نامه‌ای نبود مدارات و مقاومت های اطراف آی سی را چک می کنیم و همچنین برد ایسیو را چک می کنیم پس از اطمینان از سالم بودن مدار ecu
با دقت و مهارت لازم آی سی را تعویض می کنیم
اگر رله یک نیز قطع باشد ابتدا برق مثبت ۱۲ ولت به ایسیو که پایه ۳۰ ایسیو است را چک می کنیم اگر برق مثبت ۱۲ در جریان بود مدارات ایسیو را چک میکنیم پس از اطمینان از سالم بودن مدارات ایسیو و سالم
بودن مقاومت های اطراف آی سی اقدام به تعویض آی سی می کنیم
محل قرارگیری آی سی رله ۱ و رله ۲
آی سی درایور:انژکتور-رله اول و دوم-فن ها-کنیستر-گرمکن سنسوراکسیژن-کولر
آی سی رله فن های دور کند و دور تند
این آی سی مربوط به منفی دریافتی رله های فن های دور کند و دور تند می باشد
روش های تست و عیب یابی :
هرگاه در خودروی مشکل فن وجود داشت ابتدا عیب یابی می نماییم که کدام یک از فن ها کار نمیکنند یعنی فن دور تند یا فن دور کند
مثال : در خودروی پراید فن ها به دو صورت می باشند در برخی مدل ها فن تک دور می باشد و در مدلهای دیگر دو دور می باشد اگر در مدل های دو دور فن ها عمل نمی کردند ابتدا فیوز مربوط به فن را چک می
کنیم سپس دیاگ تجهیزخودروی ثمین را به خودرو وصل کنیم و وارد منوی کد خطاها می شویم و خطا های ثبت شده را پاک میکنیم سپس وارد منوی تست عملگرها می شویم و روی تست فن کلیک می کنیم اگر
با تست فن رله فن دور کند عمل نماید ولی عمل نکرد به سراغ مقاومت فن می رویم و مقاومت فن را بررسی و چک میکنیم در صورت نیاز مقاومت را تعویض می کنیم سپس تست فن را مجدداً می‌زنیم اگر فن
عملکرد که درست می باشد ولی اگر عمل نمود ابتدا رله فن را تعویض می کنیم اگر با تعویض رله فن فن دور کند همچنان عملکرد خود فن را چک می نماییم امکان خرابی فن وجود دارد سپس پایه های منفی و
مثبت سوکت رله فن را چک و بررسی می‌کنیم اگر مدار سالم بود امکان خرابی ای سی وجود دارد و می توانید با ایسیو سالم مربوط به همان خودرو ایسیو را تعویض نمایید اگر با تعویض ایسیو عمل نماید سپس
ایسیو مربوطه خراب است یکی از راههایی که بهتر می‌توان ایسیو را تست نمود استفاده از تستر ایسیو می باشد با این وسیله میتوان خیلی راحت به صحت و سلامتی سی او پی برد اگر مشکل فن از ایسیو
باشد به سراغ ایسیو و آی سی مورد نظر می رویم ابتدا مقاومت های اطراف آی سی را چک و بررسی می کنیم سپس اگر نقشه برد ایسیو در دسترس باشد پایه‌ای را که مربوط به فنی می‌باشد از آی سی تا
کانکتور ایسیو چک و بررسی می‌کنیم امکان قطع بودن مدار وجود دارد ولی اگر مدار سالم باشد پس عیب از آی سی است و آی سی را باید با دقت و مهارت تعویض نماییم توجه داشته باشید قبل از تعویض آی
سی جای پایه یک روی برد مشخص شود چون اگر آی سی را تعویض کنیم و پایه یک را برعکس بگذاریم مشکل برطرف خواهد شد و امکان آسیب رسیدن به ایسیو نیز وجود دارد
آی سی رله فن ۱و۲
محل قرارگیری آی سی رله فن های دور کند و دور تند
آی سی درایور:انژکتور-رله اول و دوم-فن ها-کنیستر-گرمکن سنسوراکسیژن-کولر
پایه ۹ ایسیو مربوط به رله دور کند فن میباشد
پایه ۱۰ ایسیو مربوط به رله دور تند فن میباشد
این آی سی نیز مربوط به شیر برقی کنیستر و رله کمپرسور کولرA/C و خروجی سنسور دور موتور و چراغ اخطار دما می باشد
هرگاه خطایی در مورد شیر برقی کنیستر ثبت شده بود و به صورت دائم بود و پس از عیب یابی کنیستر و مدار خطا برطرف نشود و عیب از ایسیو باشد به سراغ این آیسی می‌رویم همچنین منفی رله کمپرسور از
این آی سی دستور می گیرد و منفی ایسیو از این آیسی به رله کمپرسور کولر ارسال می گردد اگر عمل نمی‌کرد و عیب از ایسیو باشد به سراغ این آیسی میرویم
چراغ اخطار دما نیز به این آیسی مربوط می باشد اگر چراغ اخطار دمای خودروی روشن شود و عیب با پاک کردن خطا برطرف نشد و همیشه روشن بود ای از ایسیو است و به سراغ این آیسی میرویم
همچنین خروجی سنسور دور موتور به پشت آمپر از طریق این آی سی به پشت آمپر ارسال می گردد اگر در صفحه آمپر عقربه دور موتور عمل نمی‌کرد و صفحه آمپر و مدارات سالم باشد و با تعویض ایسیو معلوم
شود دور موتور عمل می‌نماید عیب می‌تواند از این آیسی باشد و باید عیب‌یابی و تعویض گردد
آی سی عیب یاب و کانکتور عیب یاب
این آی سی مربوط به دستگاه عیب یاب دیاگ میباشد یعنی از طریق این آی سی اطلاعات ایسیو به دستگاه دیاگ منتقل می‌شود و از طریق این آیسی می‌توان خودرو را عیب یابی نمود 
اگر خودرویی به دستگاه دیاگ متصل نمی‌شد و خطای ارتباطی نمایان می شد ابتدا برق و بدنه های کانکتور OBD را چک می کنیم پایه های ۵ و ۴ منفی بدنه کانکتور می باشند و پایه ۱۶ برق مثبت ۱۲ کانکتور
میباشد اگر برق و بدنه ها وصل بودند پایه یا کانکتور عیب یاب تا پایه ۵۶ کانکتور ایسیو چک و بررسی شود د وصل باشد اگر وصل بود و عیب از مدار نبود با تعویض ایسی او می‌توان از صحت و سلامت مدار اطمینان
حاصل کرد اگر با تعویض ایسیو خودرو به دستگاه دیاگ وصل شد پس از ایسیو می باشد یا اینکه به کمک دستگاه تستر ایسیو می‌توان ایسیو را چک و بررسی نمود اگر با دستگاه تستر ایسیو اطلاعات ایسیو به
دستگاه وصل شد ای از مدار می باشد ولی اگر با دستگاه تستر کانکت نشد ای از ایسیو و آیسی مورد نظر می باشد و باید مقاومت های اطراف آیسی مورد نظر را چک و بررسی کرد همچنین پایه ۵۶ ایسیو تا پایه
آی سی نیز باید چک شود و از طریق نقشه برد ایسیو پایه های مثبت ۵ ولت و بدنه آیسی چک و بررسی شود اگر مدارهای گفته شده سالم بودند پس از آی سی میباشد و باید تعویض گردد قبل از تعویض آی
سی جای پایه یک آی سی روی برد مشخص شود که در کدام قسمت برد ای سیو قرار دارد آی سی باید درست در جای خود گذاشته و لحیم کاری
شود در برخی مواقع اگر آی سی فلش دچار مشکل شود یا اگر برنامه ایسیو به هم بخورد ایسیو به دستگاه دیاگ کانکت نمی شود و این آی سی و برنامه ایسیو باید چک و بررسی شود
محل قرارگیری آیسی مربوط به دستگاه دیاگ
این آی سی دارای هشت پایه می باشد
فروش آی سی های اورجینال ایسیو در فروشگاه تجهیزخودروثمین
آی سی سنسور دور موتور :
آی سی درایور  دور موتور ۲۹۰۳ ایسیو زیمنس 
این آی سی و مقاومت های اطراف آن به سنسور دور موتور مربوط می باشد
روش های تست و عیب یابی :
هرگاه خودروی درست روشن نمیشد یعنی با تأخیر روشن می شد امکان خرابی یا خطای سنسور دور موتور وجود دارد ابتدا دیاگ را به خود را وصل میکنیم و وارد منوی کد خطاها می شویم و خطاهای ثبت شده را
چک و بررسی می‌کنیم اگرخطایی در مورد سنسور دور موتور ثبت شده بود ابتدا خطا را پاک می کنیم اگر خطا پاک نشد ابتدا سوکت سنسور را چک می نماییم اگه سولفاته یا آب خورده نشده باشد سپس سنسور
را از جای خود باز می کنیم و اگر روغنی یا گریسی  بودن آن را تمیز می کنیم سپس سنسور را در جای خود قرار می‌دهیم و دوباره خطا ها را پاک می کنیم اگر خطا پاک نشد مدار سنسور دور موتور را از بابت تا
کانکتور ایسیو چک و بررسی می‌کنیم اگر مدار سالم بود و هیچ گونه مشکلی نداشت بهسراغ ایسیو یا تست ایسیو می رویم
می‌توان برای اطمینان ایسیو را مطابق با همان خودروی مورد نظر تعویض کنیم اگر خطا پاک شد و خودرو راحت روشن شد پس از ایسیو می باشد و با تستر ایسیو نیز می‌توان ایسیو را چک و بررسی نموده اید را به
دستگاه آزمایش کنندهوصل کنیم و در دستگاه نیز خطای دور موتور ثبت شده باشد و پاک نشود پس از خطای سنسور دور موتور از ایسیو می باشد و باید چک و بررسی شود ابتدا به سراغ آیسی سنسور دور موتور
و مقاومت‌های اطراف آن می رویم و با اهمترمقاومت های اطراف را چک و بررسی می کنیم سپس پایه های کانکتور ایسیو که به سنسور دور موتور بدارند را تا آیسی چک و بررسی می‌کنیم اگر مدار سالم بود به
سراغ آی سی و تعویض آی سی می رویم پس از تعویض آی سی پی سی اورا به خودرو وصل میکنیم و خطا ها را چک و بررسی می کنیم
توجه :
در خودروهای دوگانه سوز روشن شدن چراغ چک ناشی از عیب سنسور دور موتور مربوط به ایسیو گاز می باشد و در برخی حالات ربطی به ایسیو بنزین ندارد
این آی سی هشت پایه ای است
0
دیدگاه‌های نوشته