فروشگاه تجهیزخودرو ثمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وظایف استپر موتور یا موتور پله ای!

وظایف استپر موتور چیست؟

این قطعه چه کارکردی در ماشین ما بر عهده دارد؟

چطور می توانیم این قطعه را عیب یابی و سرویس کنیم؟

با تجهیز خودرو ثمین همراه باشید تا تمامی این موارد را برای شما کامل توضیح بدهیم.

 

ساختار و محل قرارگیری استپر

این قطعه وظایف زیر را در ماشین شما برعهده دارد:

 1. ایجاد حالت ساسات درحالت سرد بودن موتور
 2. کمک به تنظیم مخلوط سوخت و هوا در دورآرام و تثبیت دورهای ناپایدارموتور
 3. تنظیم دورآرام درزمان گرفتن باراضافی از موتور(کولر،فرمان هیدرولیک ، …)
 4. جلوگیری از بسته شدن سریع مسیرهوا زمانی که درسرعت های بالا راننده به طورناگهانی پا را ازروی پدال گاز برمیدارد.

 

استپر موتور روی محفظه دریچه گازو مقابل مسیرهوای کنارگذر(بای پس) قرار دارد.

 

ساختارداخلی استپرموتور :
این قطعه شامل یک سوزن ، روتور، هسته مغناطیسی و دو عدد سیم پیچ با تغذیه معکوس می باشد.

 

مدارهای الکتریکی:
موتورمرحله ای مستقیما ً توسط ECU کنترل می شود . کانالهای سوکت آن به شرح زیر است :
پایه های AوD یا ۱و۴ (بیرونی) : مربوط به سیم پیچ اولیه
پایه های B وC یا ۲و۳(داخلی ها ) : مربوط به سیم پیچ ثانویه

 

شرح کار قطعه استپر:
سیستم کنترل دورآرام بین تولید گشتاورو بارموتورایجاد موازنه می کند تا سرعتی ثابت را دردورآرام موتور فراهم آورد .
مقداربار موتوردر دور آرام موتور وابسته به عوامل نظیر: اصطحکاک داخلی در قسمتهای میل لنگ ، مجموعه سوپاپ ها و محرک ها ی جانبی مثل واترپمپ و دینام ، می باشد.

سیستم کنترل دور آرام سرعت موتوررا دراین مراحله با توجه به بار سیستم تنظیم می کند . این بارها نسبت به تغییرات درجه حرارت بسیارحساسند .
علاوه برعوامل داخلی نظیراصطحکاک قطعات داخلی موتور، عوامل خارجی نیز در تغییر بار سیستم موثراست. مثل کولرو فرمان هیدرولیک
وقتی که خودرو دردورآرام کار می کند دریچه گاز کاملا ً بسته است و هیچ هوایی ازآن عبورنمی کند.

پس برای تامین هوای مورد نیاز در دورآرام یک مدارکنار گذریا بای پس ، کناردریچه گاز تعبیه شده است. این مسیرکنارگذرتوسط نوک شافت موتور مرحله ای باز و بسته می شود . بنابراین حجم هوای ورودی در دور آرام موتور نسبت به بار موتور به فرمان ECU و حرکت موتورمرحله ای بستگی داشته و تنظیم می شود.

موتور مرحله ای دورآرام پالس های ۱۲ ولتی ارسالی از EUC را به حرکت خطی در راستای محور طولی خود تبدیل کرده و در مسیرکنارگذرحرکت می کند تا مقدارجریان هوای ورودی را تنظیم کند (این قطعه همانند یک دمپرعمل می کند ).
کورس حرکت این قطعه ۸mm بوده ۲۰۰ مرحله دارد که هر مرحله آن ۰٫۰۴ میلی مترمی باشد.

 

نکاتی برای عیب یابی استپر موتور

در این بخش برای شما نکاتی مفید می گوییم که باعث شناسایی عیب هایی که در صورت خرابی قطعه در خودرو به وجود می آید می شود.  کثیفی یا خراب شدن این قطعه معایب زیر را به دنبال دارد :

 

 1. جرم گرفتگی شافت استپرموتورباعث بد کارکردن موتوردر دور آرام می شود.
 2. گیرکردن شافت استپرموتورباعث روشن نشدن خودرو یا خاموش شدن خودرو در دورآرام می شود .
 3. ریتایمینگ نشدن موتورمرحله ای باعث گاز خوردن زیاد خود رو در دور آرام می شود.
 4. درهنگام رانندگی در سرعت بالا هنگام برداشتن پا ازروی پدال گاز خودرو دچارکپ کردن می شود.
 5. در زمان دورآرام موتوربا زدن کولر و چرخاندن فرمان هیدرولیک و ایجاد براضافه بر موتور، موتوردچارلرزش شده و خاموش می شود.
 6. موتور در دور آرام دچارنوسان دردور موتور می شود.

 

 

روشهای تست قطعه استپر موتور + ویدئو

 

تست با دستگاه دیاگ – تجهیز خودر وثمین :

دستگاه دیاگ – تجهیز خودرو ثمین را به خودرو وصل کرده، خودرورا روشن می کنیم. وارد منوی پارامترها وقسمت هوایی ورودی می شویم. درحالت خودرو گرم و دورآرام و بدون بار اضافه تحمیل شده برخودرو (بدون کولر، فرمان هیدرولیک و …) مرحله کارکرد استپر موتور را باجدول ضمائم شماره ۱ مقایسه می کنیم . اگر مرحله کارکرد آن بیشتریا کمتراز حد استاندارد جدول بود دورآرام موتور، کمتریا بیشترازحد معمول خواهد شد.

در این صورت قطعه را ازجای خود بازکرده و پس از تمیزکردن نوک آن و محل نصب قطعه ( مدار کنارگذر)، تست اهمی قطعه را انجام می دهیم. سپس قطعه را درجای خود می بندیم. با استفاده از دستگاه دیاگ – تجهیزخودرو ثمین وارد منوی تست عملگرها شده آنرا تست می کنیم. باید درجای خود روان کارکند. به صدای کارکرد قطعه گوش می دهیم. اگر عقب وجلورفتن شافت استپرموتوربا صدای زیاد همراه باشد ممکن است قطعه خراب شده باشد.
خودرو را بدون گاز دادن روشن می کنیم ودوباره وارد منوی پارامترها و هوای ورودی می شویم سپس مرحله کارکرد قطعه را بررسی می کنیم.

 

 

اگر به حالت استاندارد برنگشت وارد منوی پاک کردن کد خطاها می شویم و سیستم را درحالت موتورخاموش و سوئیچ باز زیست می کنیم (ریتایمینگ ) . سپس سوئیچ را به مدت ۱۰ثانیه بسته سپس ۱۰ ثانیه باز و بعد خودرو را بدون گاز دادن روشن می کنیم . دوباره مرحله کار کرد استپرموتوررا چک می کنیم ، اگردر حد استاندارد نبود قطعه را به طور آزمایشی تعویض کرده مجدداً کارکرد آن را بررسی می کنیم . اگر درحد استاندارد بود قطعاً باید قطعه را عوض کرد.

 

هرگاه قطعه را تعویض کردید، قبل از روشن کردن خودرو ابتدا درحالت سوئیچ باز قطعه را با استفاده از منوی پارک کردن کد خطاها ریست (ریتایمینگ ) کرده آنگاه خودرورا بدون گازدادن روشن کنید.

 

 وقتی وارد منوی دیدی کد خطاها می شویم باید توجه کنیم که آیا خطا از نوع دائمی (P) یا لحظه ای (I) است. اگر خطا لحظه ای بود، آنرا از حافظه پاک کرده دوباره خطاها را چک می کنیم و اگرخطا دائمی بود ابتدا اتصالات و سوکت قطعه را از نظرسلامت، تمیز بودن و محکم بودن چک می کنیم. بعد خطا را پاک می کنیم. سپس وارد منوی دیدن کد خطاها می شویم . اگر مجدداً خطا به صورت دائمی بود ، پس از انجام آزمایشات گفته شده و تست اهمی ، اگر قطعه خراب بود آنرا عوض می کنیم.

استپر موتور

استپر موتور

تست اهمی :
سوکت قطعه را درآورده با استفاده از اهم متر مقاومت پایه های بیرونی (۱و۴) و داخلی (۲و۳) را جداگانه بررسی می کنیم . باید درحدود ۴۸Ω تا ۵۴Ω باشد. در غیراین صورت در سیم پیچ استپرموتورقطعی بوجود آمده وباید قطعه را عوض کرد.

 

سرویس قطعه استپر

ابتدا سوکت استپرموتوررا از آن جدا کرده سپس دو عدد پیچ آنرا باز می کنیم . بعد از درآوردن قطعه از جای خود ، به آرامی با استفاده از دستمال خشک و یا اسپری مخصوص کاربراتور نوک شفت و داخل استپر موتور را تمیز می کنیم . سپس آنرا با هوای فشرده خشک می کنیم .
حال محل قرارگرفتن شافت قطعه (مسیرکنارگذر) راتمیزکرده استپرموتوررا در جای خود می بندیم و سوکت آنرا وصل می کنیم .
نکات
به هیچ عنوان از بنزین و تینرجهت تمیز کردن قطعه استفاده نکنید.
به هیچ عنوان به شفت استپرموتورفشاراضافه از قبیل پیچاندن و یا کشیدن وارد نکنید.

لایه انتخاب‌شده با رنگ آبی هایلایت می‌شود. برای ویرایش کردن بخشی از تصویر موردنظرتان، باید لایه‌ی مخصوص به آن بخش را انتخاب کنید. همچنین علامت “چشم” را کنار هر لایه خواهید دید: بر روی آن علامت کلیک کنید تا چشم خاموش و روشن شود، از طریق روشن بودن آن علامت می‌توانید متوجه شوید بر روی کدام لایه کار می‌کنید.

 

1
دیدگاه‌های نوشته

  محسن طاعتی خرداد 7, 1400

  ممنون از مطلب خوبتون.
  فقط کاش ویدئوها بیشتر باشه و در مورد بقیه قطعات هم بذارین.